Εξωτερικο

Εκπρόσωποι φαρμακευτικών εταιρειών (Γαλλία)

Προσόντα, αρμοδιότητες, προθεσμία και e-mail

Φαρμακευτική εταιρεία, που εδρεύει στο Παρίσι, επιθυμεί να προσλάβει εκπρόσωπο.

Προσόντα:

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία στις πωλήσεις
 • Γνώση κανόνων υγιεινής
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Γαλλικών

Αρμοδιότητες:

 1. Εκπαίδευση συνταγογράφων
 2. Οργάνωση συναντήσεων με διάφορες ομάδες
 3. Ανάπτυξη πωλήσεων 
 4. Συμμετοχή στον καθορισμό των ετήσιων στόχων
 5. Ανάπτυξη πελατολογίου

Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά, στο e-mail: [email protected]

Προθεσμία: έως 19 Ιουλίου 2019