Εξωτερικο

Ελβετία: Υπεύθυνοι μάρκετινγκ - social media

Προσόντα, κωδικός θέσης, προθεσμία και e-mail

Η εταιρεία Numbrs επιθυμεί να προσλάβει έναν διαχειριστή μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Ο επιλαχών θα ενταχθεί στο τμήμα μάρκετινγκ.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Μάρκετινγκ
  • Εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώση διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Εμπειρία σε ψηφιακές και κοινωνικές πλατφόρμες
  • Εμπειρία στη μέτρηση της απόδοσης του περιεχομένου
  • Καλή χρήση MS Office
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώση Γερμανικών

Κωδικός θέσης: 1959029

Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά, έχοντας ως θέμα "Social Media / Content Manager - Zurich", στο e-mail: [email protected]

Προθεσμία: έως 30 Ιουνίου 2019