Δημόσιο

6 συμβάσεις στην Χαλκιδική

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 24 Αυγούστου

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε σχολικές μονάδες του δήμου Σιθωνίας
08/08/2018 | 12:28

Στην πρόσληψη έξι υπαλλήλων κινείται η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας, στην Χαλκιδική.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε σχολικές μονάδες της περιοχής για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 και μέχρι το τέλος αυτού στις 30-06-2020.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση της Επιτροπής, έως τις 24 Αυγούστου και ώρα 12.00 μ.μ.

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την εγκριτική απόφαση.