Εξωτερικο

Ελβετία: Μηχανικοί παραγωγής

Αρμοδιότητες, προσόντα, προθεσμία, e-mail

Η εταιρεία Qreer ζητά μηχανικούς σχεδιασμού προϊόντος (μηχανικοί παραγωγής) για άμεση πρόσληψη και ένταξη στο αντίστοιχο τμήμα.

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία:

Αρμοδιότητες

  • Σχεδιασμός οπτοηλεκτρονικών συσκευών
  • Σύγκριση με οπτοηλεκτρονικές συσκευές Heptagon
  • Υποστήριξη των μελών της ομάδας
  • Ανάλυση και προσομοιώσεις
  • Τεχνική τεκμηρίωση του προϊόντος

Προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής/Γραφιστικής/Μηχανικής
  • Γνώσεις βιομηχανικού σχεδιασμού
  • Γνώσεις στην οργανωσιακή σχεδίαση
  • Γνώσεις στη σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή 
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά, έχοντας ως θέμα "Junior Product Designer", στο e-mail: [email protected]

Κωδικός θέσης: 8124

Προθεσμία: έως 6 Ιουλίου 2019