Εξωτερικο

Διεθνής Αμνηστία: Νέες προλήψεις διοικητικών

Προσόντα, αρμοδιότητες, προθεσμία και φόρμα υποβολής βιογραφικού

Στην πρόσληψη νέων διοικητικών υπαλλήλων προχωρά η Διεθνής Αμνηστία.

Αυτή την περίοδο ζητά συντονιστές έργου.

Η ημερήσια αμοιβή ορίζεται 375€, για 20 μέρες του μήνα.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώση Γαλλικών και Ισπανικών (επιθυμητό)

Η διάρκεια της σύμβασης είναι εξάμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Υποβολή βιογραφικών έως Τρίτη 28 Μαΐου 2019. Δείτε: ΕΔΩ