Εξωτερικο

Θέσεις γραμματέων στην Κύπρο

Προσόντα, καθήκοντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το δικηγορικό γραφείο Σάββα Κυριακίδη επιθυμεί να προσλάβει γραμματέα για πλήρη απασχόληση.

Προσόντα:

  1. Απολυτήριο Λυκείου
  2. Σπουδές
  3. Άριστη γνώση Αγγλικών
  4. Καλή χρήση Η/Υ
  5. Αντίστοιχη προϋπηρεσία (επιθυμητό)

Καθήκοντα:

  • Απάντηση Τηλεφώνων
  • Οργάνωση γραφείου και διαχείριση φακέλων και αρχείων
  • Δακτυλογραφήσεις εγγράφων

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: 357 22750529

Προθεσμία: έως 2 Μαΐου 2019

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος