Δημόσιο

8 φύλακες στο Γ.Ν. Καρδίτσας

Με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας

Απαιτείται η κατοχή αδείας κατηγορίας Α'.
21/12/2017 | 13:12

Την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων ασφαλείας, ξεκινά το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.  

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.  

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.  

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter