Εξωτερικο

Νοσηλευτές στην Κύπρο

Προσόντα, καθήκοντα, προθεσμίΕς

Το Ίδρυμα «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει έμπειρο νοσηλευτή.

Προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής  
  • Εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου
  • Καλή γνώση Ελληνικών
  • Γνώση Αγγλικών (επιθυμητό)
  • Λευκό Ποινικό Μητρώο

Καθήκοντα:

  1. Παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας και νοσηλείας σε ηλικιωμένα άτομα
  2. Καταγραφή νοσηλευτικών πράξεων 
  3. Τήρηση των πρωτοκόλλων για τις διάφορες διαδικασίες

 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: [email protected]

Πληροφορίες: 

Δευτέρα – Παρασκευή: 8:30 π.μ. – 13.00 μ.μ

Τηλέφωνο: 22334360 

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Προθεσμία: έως Κυριακή 7 Απριλίου 2019