Εξωτερικο

Αναλυτές δεδομένων στην Ιρλανδία

Προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Εταιρεία, που εδρεύει στο Δουβλίνο, προσλαμβάνει αναλυτές δεδομένων.

Προσόντα: 

  • Πτυχίο στην Πληροφορική
  • Γνώσεις μάρκετινγκ
  • Εργασιακή εμπειρία ως αναλυτής δεδομένων 
  • Εμπειρία με SQL και ανάλυση δεδομένων
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά, έχοντας ως θέμα "Data Analyst Dublin" στο e-mail: [email protected]

Τοποθεσία: Δουβλίνο, Ιρλανδία

Προθεσμία: έως 25 Μαρτίου 2019