Εξωτερικο

Θέσεις για μηχανικούς Πληροφορικής στην Ιρλανδία

Προσόντα, προθεσμίες, αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail

Εταιρεία, που εδρεύει στο Δουβλίνο και ειδικεύεται σε πλατφόρμες cloud, προσλαμβάνει μηχανικούς πληροφορικής.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών
  • Γνώσεις υποδομής τεχνολογιών cloud
  • Γνώσεις εργαλείων BASH and Powershell
  • Γνώσεις γλωσσών Bash, Python και Java 
  • Γνώση Αγγλικών
  • Εμπειρία με Linux και Windows

Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά, στο e-mail: [email protected]

Τοποθεσία: Δουβλίνο, Ιρλανδία

Προθεσμία: έως 28 Μαρτίου 2019