Εξωτερικο

Ζητούνται μηχανικοί Πληροφορικής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Προσόντα, προθεσμίες, αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail

Εταιρεία που εδρεύει στο Λονδίνο προσλαμβάνει μηχανικούς Πληροφορικής.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής
  • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώσεις PowerShell
  • Γνώσεις VMware, Hyper-V και Citrix XenApp
  • Γνώσεις Active Directory, DNS και DHCP
  • Γνώσεις Octopus Deploy και Docker
  • Γνώσεις Linux Servers (CentOS & Ubuntu)
  • Γνώσεις Azure και AWS

Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά, αναφέροντας την θέση και την τοποθεσία, στο e-mail: hello@noirconsulting.co.uk

Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Προθεσμία: έως 14 Μαρτίου 2019