Εξωτερικο

Προγραμματιστές στην Γερμανία

Προσόντα, προθεσμίες, αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail

Εταιρεία, που εδρεύει στο Βερολίνο, προσλαμβάνει ανώτερο προγραμματιστή.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής
  • Γνώσεις και εμπειρία Python, MySQL, PostgreSQL και MongoDB
  • Εμπειρία JavaScript, Ember, Angular και Backbone 
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Στείλτε το βιογραφικό σας στα Αγγλικά στο e-mail: [email protected]

Τοποθεσία: Βερολίνο, Γερμανία

Προθεσμία: έως 4 Μαρτίου 2019