Εξωτερικο

Προγραμματιστές Java στην Ελβετία

Προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Εταιρεία, που εδρεύει στη Ζυρίχη, προσλαμβάνει ανώτερο προγραμματιστή java.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής
  • Γνώσεις σχεδιασμού κώδικα
  • Εμπειρία με Microsoft Azure και Azure DevOps
  • Επαγγελματική εμπειρία με το Angular και Bootstrap
  • Γνώσεις Apache Spark και Apache Kafka
  • Γνώσεις στις βάσεις δεδομένων (MongoDB)
  • Γνώσεις και εμπειρία JUnit, Maven, Git
  • Εμπειρία Scrum / Kanban
  • Εμπειρία Spring

Στείλτε το βιογραφικό σας στα Αγγλικά αναφέροντας την θέση, την τοποθεσία και τον κωδικό θέσης "FR-12" στο e-mail: [email protected]

Τοποθεσία: Ζυρίχη, Ελβετία

Προθεσμία: έως 22 Φεβρουαρίου 2019