Εξωτερικο

Κενές θέσεις για λογιστές στην Κύπρο (Λάρνακα)

Προσόντα, αρμοδιότητες, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Η εταιρεία G.Vrachimi Electrical LTD επιθυμεί να προσλάβει λογιστή.

Προσόντα:

  • Πτυχίο Λογιστή
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Αρμοδιότητες:

  1. Έκδοση τιμολογίων
  2. Αποδείξεις
  3. Καταθέσεις
  4. Αποστολή mail

Ώρες Εργασίες: 28 ώρες την εβδομάδα [8:30-13:30 (2 Μέρες) και 13:30-18:30(3 Μέρες)]

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: [email protected]