Εξωτερικο

Φαρμακοποιοί στην Κύπρο (Λεμεσός)

Προσόντα, καθήκοντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Η εταιρεία Skordis & Stefanou DEPE προσλαμβάνει έναν φαρμακοποιό.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Αντίστοιχο πτυχίο
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Άριστη χρήση Η/Υ
  • Επαγγελματισμός

Καθήκοντα:

  1. Υπεύθυνος για το φαρμακείο
  2. Παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των εργασιών

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: [email protected]

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος

Προθεσμία: έως 15 Φεβρουαρίου 2019