Εξωτερικο

Καθηγητές Αγγλικών στην Κύπρο

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Το φρονιστήριο, M.P.I., επιθυμεί να προσλάβει καθηγητές αγγλικής φιλολογίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
  2. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία (τουλάχιστον 1-2 χρόνια)

Καθήκοντα:

  • Διδασκαλία όλων των επιπέδων Αγγλικών (από Pre-Junior μέχρι και IGCSE)
  • 30 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: [email protected]

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης 

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Προθεσμία: έως 14 Φεβρουαρίου 2019