Εξωτερικο

Αρχιτέκτονες στην Κύπρο (Λεμεσός)

Προσόντα, αρμοδιότητες, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Η εταιρεία Armeftis &  Associates προσλαμβάνει αρχιτέκτονες.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Αρχιτέκτονα
  • Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων:
  • AutoCAD, Revit, SketchUp, Photoshop
  • Γνώση Rhino & Grasshopper
  • Εμπειρία Interior Design
  • Προηγούμενη πείρα

Αρμοδιότητες:

  1. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
  2. Ετοιμασία Πολεοδομικής Άδειας 
  3. Σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: [email protected]

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος

Προθεσμία: έως Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019