Εξωτερικο

Πολιτικοί μηχανικοί ζητούνται στην Κύπρο (Λεμεσός)

Αρμοδιότητες, προσόντα, προθεσμίες, αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail

Η εταιρεία ASD Sotiriou προσλαμβάνει πολιτικούς μηχανικούς.

Αρμοδιότητες:

  • Εκπόνηση στατικών μελετών
  • Σχεδιασμός στατικών σχεδίων σε Revit
  • Επιβλέψεις εργοταξίων

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
  2. Εμπειρία στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Revit
  3. Καλή γνώση Αγγλικών

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: sotiris@asdsotiriou.com

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης 

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος

Προθεσμία: έως Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019