Εξωτερικο

Προγραμματιστές λογισμικού στην Ιρλανδία

Καθήκοντα, προσόντα, προθεσμίες, αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail

Εταιρεία, που εδρεύει στο Δουβλίνο, επιθυμεί να προσλάβει προγραμματιστή εφαρμογών με γνώσεις στην ανάπτυξη λογισμικού.

Καθήκοντα: 

 1. Σχεδιασμός κωδικού 
 2. Συμμετοχή στην αντίστοιχη ομάδα
 3. Ανάπτυξη λογισμικού

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εμπειρία 4 ετών στην ανάπτυξη λογισμικού C# .Net
 • Εμπειρία στο προγραμματισμό εφαρμογών
 • Εμπειρία και γνώσεις JavaScript, KnockoutJS
 • Γνώση ανάπτυξης backend με SQL Server και T-SQL / SQL
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών ιστού με ASP.Net MVC 
 • Εμπειρία και γνώσεις Entity Framework, το LINQ και το AJAX
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Πτυχίο Πληροφορικής

Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά, αναφέροντας τη θέση και τη τοποθεσία, στο e-mail: [email protected]

Τοποθεσία: Δουβλίνο, Ιρλανδία

Προθεσμία: έως 1 Φεβρουαρίου 2019