Εξωτερικο

Προγραμματιστές στη Γερμανία

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Εταιρεία, που εδρεύει στο Βερολίνο και ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού, επιθυμεί να προσλάβει έναν έμπειρο προγραμματιστή.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Πληροφορικής
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία με MongoDB, MySQL, Redis, Postgres
 • Γνώσεις Go, C ++ και Python
 • Εμπειρία WebSockets, RabbitMQ, Protobuf
 • Εμπειρία TDD και αυτοματοποίησης 
 • Γνώσεις CI / CD (Jenkins, CircleCI)
 • Εμπειρία Amazon AWS, Kubernetes
 • Εμπειρία Git
 • Γνώσεις υπηρεσιών Web (REST, RPC, gRPC)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Γερμανικών (επιθυμητό)

Στείλτε το βιογραφικό σας, σε Αγγλικά ή Γερμανικά αναφέροντας τη θέση και τη τοποθεσία, στο e-mail: [email protected]

Τοποθεσία: Βερολίνο, Γερμανία 

Προθεσμία: έως 2 Φεβρουαρίου 2019