Εξωτερικο

Προγραμματιστές λογισμικού στην Κύπρο (Λεμεσός)

Προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Η εταιρεία, Tickmill Europe, επιθυμεί να προσλάβει μηχανικό-προγραμματιστή λογισμικού για τα γραφεία της στη Λεμεσό.

Αρμοδιότητες:

 1. Ανάλυση απαιτήσεων για νέα χαρακτηριστικά
 2. Εφαρμογή απαιτήσεων στο σύστημα CRM, 
 3. Διευρεύνηση και επίλυση προβλημάτων
 4. Σχεδιασμός κώδικα

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Επαγγελματισμός 
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία και γνώσεις PHP, JavaScript, jQuery και CSS
 • Γνώσεις MySQL
 • Πτυχίο στην πληροφορική
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην πληροφορική

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: careers@tickmill.com

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος

Προθεσμία: έως Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019