Εξωτερικο

Υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού στην Ιρλανδία

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμία, αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail

Εταιρεία που εδρεύει στο Δουβλίνο, επιθυμεί να προσλάβει υπεύθυνο ανάπτυξης λογισμικού.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
  • Πτυχίο πληροφορικής
  • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών με J2EE και Spring
  • Γνώσεις AngularJS, Bootstrap, HTML5 και CSS3
  • Εμπειρία με μεθοδολογίες Scrum, Agile και CI / CD
  • Γνώσεις και εμπειρία με βάσεις δεδομένων  JBoss EAP και Oracle EE

Στείλτε το αναλυτικό βιογραφικό σας στα Αγγλικά, έχοντας ως θέμα "Software Development Manager, Dublin" στο e-mail: [email protected]

Τοποθεσία: Δουβλίνο, Ιρλανδία

Προθεσμία: έως Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019