Εξωτερικο

Γραμματέας στη Κύπρο (Λευκωσία)

Απαραίτητα προσόντα, αρμοδιότητες, προθεσμία, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Η εταιρεία, Mikael Trading Co, ζητά να προσλάβει γραμματέα για πλήρη απασχόληση επί ετήσιας βάσεως. 

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Κάτοχος Διπλώματος Γραμματειακών σπουδών
 2. Προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 2 χρόνια
 3. Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 4. Πολύ καλή γνώση του MS Office (Microsoft excel, word)

Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας
 • Τηλεφωνήματα και τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Σύνταξη και αποστολή επιστολών
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Καταγραφή παραγγελιών και αποδείξεων στο λογιστικό πρόγραμμα
 • Γενικά γραφειακά καθήκοντα

Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: [email protected] 

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Προθεσμία: έως Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019