Εξωτερικο

Θέσεις για λογιστές στη Λεμεσό (Κύπρος)

Απαιτούμενα προσόντα, αρμοδιότητες, τύπος απασχόλησης, προθεσμία και e-mail για αποστολή βιογραφικού

Η Atlaspantou Co, μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Κύπρο, επιδιώκει να προσλάβει υψηλόβαθμο και κίνητρο άτομο για τη θέση Λογιστή για τα γραφεία της στη Λεμεσό. 

Κωδικός θέσης: ACC / ATP

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πανεπιστημιακό πτυχίο στη λογιστική
  2. Εμπειρία σε παρόμοια θέση
  3. Εξαιρετική γνώση του Microsoft Office
  4. Γνώση μηχανογραφικών συστημάτων λογιστικής Microsoft Dynamics NAV (Navision)
  5. Εξαιρετική γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας

Αρμοδιότητες:

  • Διατήρηση λογιστικών βιβλίων-αρχείων σε καθημερινή βάση
  • Ενημέρωση-συντήρηση λογιστικών περιοδικών
  • Προετοιμασία πληρωμών εξόδων
  • Προετοιμασία προμηθευτών
  • Παροχή βοήθειας στην προετοιμασία των ημερήσιων και μηνιαίων εκθέσεων διαχείρισης

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: [email protected]

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης - Μερική

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος

Προθεσμία: έως Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019