Εξωτερικο

Υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού στην Ιρλανδία

Αρμοδιότητες, απαιτούμενα προσόντα, προθεσμία και e-mail για αποστολή βιογραφικού

Εταιρεία, που εδρεύει στο Δουβλίνο, επιθυμεί να προσλάβει έναν υπεύθυνο ανάπτυξης λογισμικού με τις αντίστοιχες γνώσεις.

Αρμοδιότητες:

 1. Διαχείριση της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού, 
 2. Υπεύθυνος για τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού
 3. Υπεύθυνος για δοκιμή μονάδων και πρότυπα δοκιμών 
 4. Παράδοση προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις
 5. Προγραμματισμός για ανάπτυξη διαδικασίας με χρήση μεθοδολογιών agile / scrum
 6. Συμμετοχή σε λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών J2EE
 • Εμπειρία ανάπτυξης Spring
 • Γνώση τεχνολογιών σχεδιασμού (AngularJS, Bootstrap)
 • Εμπειρία σε Scrum και Agile
 • Γνώσεις βάσεις δεδομένων JBoss EAP και Oracle EE
 • Εμπειρία με IBM WebSphere Application Server και JBoss Application Server
 • Εμπειρία με πλατφόρμες SaaS
 • Πτυχίο Πληροφορικής - Μηχανικής
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο

Στείλτε το αναλυτικό βιογραφικό σας στα Αγγλικά, έχοντας ως θέμα "Software Development Manager, Dublin" στο e-mail: [email protected]

Τοποθεσία: Δουβλίνο, Ιρλανδία

Προθεσμία: έως 24 Ιανουαρίου 2019