Εξωτερικο

Πολιτικοί μηχανικοί στη Λευκωσία (Κύπρος)

Αρμοδιότητες, προσόντα, προθεσμίες, αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail

Η εταιρεία Tsentas Developers επιθυμεί να προσλάβει πολιτικό μηχανικό.

Αρμοδιότητες:

  • Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίου
  • Προγραμματισμός και τήρηση αρχείων έργου
  • Τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο
  • Κοστολόγηση εργασιών και μισθολογίου
  • Επιμετρήσεις

Απαραίτητα Προσόντα:

  1. Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
  2. Εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ
  3. Προηγούμενη πείρα 5 ετών τουλάχιστον σε έργα παρόμοιας φύσης
  4. Πολύ καλή γνώση προγράμματος Autocad
  5. Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: [email protected]

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Προθεσμία: έως Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 201