Εξωτερικο

Μηχανικοί Πληροφορικής (DevOps) - Γερμανία

Προσόντα, αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail

Εταιρεία, που εδρεύει στο Βερολίνο, επιθυμεί να προσλάβει έναν μηχανικό DevOps με γνώσεις Πληροφορικής, προγραμματισμού και ανάπτυξης λογισμικού.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών
  • Γνώσεις υποδομής τεχνολογιών cloud και openskack
  • Εμπειρία στον τομέα σχεδιασμός και διατήρηση διαδικασιών CI / CD
  • Καλή γνώση συστημάτων Ci / CD και Jenkins
  • Γνώσεις γλωσσών Bash, Python και Java 
  • Γνώσεις στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού με εργαλεία Atlassian και Hashicorp stack

Στείλτε το αναλυτικό βιογραφικό σας, αναφέροντας ειδικότητα και περιοχή στο e-mail: charles.sinclair@darwinrecruitment.com

Διάρκεια: 12 μήνες με συμφωνητικό

Τοποθεσία: Βερολίνο, Γερμανία

Προθεσμία: έως 5 Ιανουαρίου 2019