Εξωτερικο

Μηχανικοί λογισμικού στη Γερμανία (Βερολίνο)

Καθήκοντα, προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Εταιρεία, που εδρεύει στο Βερολίνο, επιθυμεί να προσλάβει μηχανικό λογισμικού.

Καθήκοντα:

  1. Επαναπροσδιορισμός και υλοποίηση νέου σχεδιασμού πύλων πελατών
  2. Υπεύθυνος για την κατασκευή μικροεπιχειρήσεων και API REST
  3. Ενεργό μέλος της ομάδας για ανάπτυξη λογισμικού

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Πτυχίο στην επιστήμη υπολογιστών / πληροφορικής
  • Εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού Java
  • Γνώσεις προγραμματισμού και γλώσσες προγραμματισμού
  • Άριστη γνώση Java 8
  • Γνώσεις JUnit, Git, Maven, (Postgre-)SQL, Docker και Kafka 
  • Άπταιστα Γερμανικά και Αγγλικά

Στείλτε το βιογραφικό σας σε Αγγλικά ή Γερμανικά στο e-mail: [email protected]

Προθεσμία: έως 24 Δεκεμβρίου 2018

Τοποθεσία: Βερολίνο, Γερμανία