Εξωτερικο

Προγραμματιστές δικτύου στην Ιρλανδία

Προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, που παρέχει λύσεις λογισμικού σε κορυφαίες εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων και κρέατος στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Νότια Αφρική και την Αυστραλία, προσλαμβάνει έναν προγραμαμτιστή-μηχανικό λογισμικού.

Καθήκοντα: 

 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ρύθμιση εφαρμογών δικτύου
 2. Εργασίες σχεδιασμού εφαρμογών, κωδικών και δοκιμών ολοκλήρωσης σε πρότυπα ανάπτυξης .Net
 3. Παροχή τεχνικής υποστήριξης
 4. Επικοινωνία με πελάτες και επίλυση προβλημάτων

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη δικτύου στη γλώσσα προγραμματισμού C#
 • Εμπειρία και γνώσεις SQL
 • Γνώσεις MVC/ MVVM, JavaScript, HTML5, CSS & Ajax
 • Γνώσεις TypeScript & Angular 4/5
 • Τουλάχιστον 2 χρόνων εμπειρία σε ανάπτυξη δικτύου
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και σε προφορικό επίπεδο
 • Άδεια οδήγησης

Κωδικός Θέσης: 917723FK

Στείλτε το βιογραφικό σας στα Αγγλικά στο e-mail: jobs@itcag.com

Προθεσμία: έως 17 Δεκεμβρίου 2018

Τοποθεσία: Δουβλίνο, Ιρλανδία