Εξωτερικο

Προγραμματιστές Java στη Σουηδία

Προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Εταιρείες με υπόβαθρο στη τεχνολογία αναζητούν προγραμματιστές Java για να εργαστούν στο κέντρο της Στοκχόλμης. 

Προσόντα: 

  • Πτυχίο προγραμματιστή 
  • Γνώσεις σε προγράματα Java, JavaScript, C++
  • Εξοικείωση με διακομιστές web εφαρμογών
  • Άριστη γνώση Αγγλικών & καλή γνώση Σουηδικών 

Διάρκεια: 12 μήνες (υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης)

Τοποθεσία: Στοκχόλμη, Σουηδία 

Προθεσμία: έως 22 Νοεμβρίου 2018

Στείλτε το βιογραφικό σας στο εξής e-mail: [email protected]