Εξωτερικο

Στελέχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Καθήκοντα, προσόντα, πληροφορίες

Η εταιρεία Bird & Bird επιθυμεί να προσλάβει έναν διευθυντή διεθνούς Μάρκετινγκ και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για την ομάδα διεθνών ανταγωνιστικών εφαρμογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα συνεργαστεί στενά με τους επικεφαλής της ομάδας διεθνούς δικαίου όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παροχή υποστήριξης μάρκετινγκ και επιχειρηματικής ανάπτυξης του τμήματος. 

Καθήκοντα: 

 • Υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής του διεθνούς σχεδίου MBD
 • Διασφάλιση πως τα αποτελέσματα και οι πρωτοβουλίες είναι αποτελεσματικά
 • Γνώση των καινούργων τάσεων της αγοράς
 • Ανάπτυξη και καθοδήγηση αποτελεσματικών και βιώσιμων πρωτοβουλιών
 • Προώθηση των εργαλείων εξυπηρέτησης πελατών της επιχείρησης
 • Έγκαιρη συμμετοχή και συντονισμός του νομικού καταλόγου και των προσφορών
 • Δημιουργία εξαιρετικών υλικών μάρκετινγκ
 • Συμβολή στην ανάπτυξη περιεχομένου για συγκεκριμένα έργα
 • Ανάπτυξη και συντήρηση βασικής υποδομής που σχετίζεται με το MBD, συμπεριλαμβανομένου του ενδοδικτύου, των ιστοσελίδων, του συστήματος διαχείρισης επαφών OnePlace, της βάσης δεδομένων των διαπιστευτηρίων και του περιεχομένου "pitch pack"

Προσόντα: 

 1. Άριστη γνώση Αγγλικών 
 2. Γνώσεις Ολλανδικών ή  Γαλλικών 
 3. Πτυχίο στον αντίστοιχο τομέα 
 4. Εμπειρία στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων
 5. Ισχυρός προσανατολισμός των πελατών
 6. Κατανόηση των προτεραιοτήτων και των στόχων τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πελατών
 7. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό τομέα

*Στείλτε την αίτηση, το πλήρες βιογραφικό σας, συστατικές επιστολές.

Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο

Πληροφορίες:

-Υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού Anneke Vermeir

Τηλέφωνο: 02 282 60 57

-E-mail: [email protected]

-Ιστοσελίδα: ΕΔΩ και ΕΔΩ