Εξωτερικο

Θέσεις εργασίας στο Δουβλίνο (Ιρλανδία)

Καθήκοντα, προσόντα, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Η εταιρεία, ITech Consult AG, προσλαμβάνει έναν αναλυτή επιχειρήσεων.

-Απαιτείται άδεια εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός Έργου και Προγραμματισμός
 • Ανάπτυξη Έργου & Διαχείριση Δοκιμών
 • Χρηματοοικονομική παρακολούθηση και αναφορά (έναντι προϋπολογισμού)
 • Παρακολούθηση και έλεγχος έργων (κατά τις ημερομηνίες παράδοσης)
 • Διαχείριση κινδύνου και διαχείρισης έργων
 • Επίλυση προβλημάτων σε θέματα παράδοσης έργων
 • Διαχείριση αλλαγών - Αιτήματα αλλαγής έργου
 • Σχεδιασμός Επικοινωνιών & Αναφορά σχετικά με την κατάσταση του έργου

Προσόντα:

 1. Άριστες αναλυτικές δεξιότητες
 2. Εμπειρία διαχείρισης πόρων
 3. Εμπειρία διαχείρισης ζητημάτων
 4. Εμπειρία με τον προγραμματισμό του έργου
 5. Ικανότητα κατανόησης επιχειρησιακών απαιτήσεων & τρόπου μεταφράσεώς τους σε τεχνικές λύσεις
 6. Πτυχίο Πληροφορικής
 7. Γνώσεις Prince II ή PMI
 8. Άριστη γνώση Αγγλικών

Κωδικός Θέσης: 917748FK

Τοποθεσία: Δουβλίνο, Ιρλανδία

Προθεσμία: έως 18 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

Στείλτε το βιογραφικό σας στο εξής:

E-mail: jobs@itcag.com

Τηλέφωνο: 01 901 0332

-Ιστοσελίδα: ΕΔΩ