Δημόσιο

22 προσλήψεις στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τυφλών

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν ένα έτος - Εννέα ειδικότητες

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί σε Αθήνα (Κεντρική Υπηρεσία) και Θεσσαλονίκη (Παράρτημα)
06/08/2018 | 11:57

Στην πρόσληψη 22 υπαλλήλων κινείται το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Οι νέες προσλήψεις εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, με την οποία ζητείται προσωπικό εννέα ειδικοτήτων

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί σε Αθήνα (12 θέσεις) και Θεσσαλονίκη (10 θέσεις).

Πλέον, αναμένεται η έγκριση των θέσεων από το ΑΣΕΠ και η έκδοση της σχετικής προκήρυξης.

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την εγκριτική απόφαση.