Εξωτερικο

Οικονομόλοι και στελέχη marketing στο Λουξεμβούργο

Προσόντα, καθήκοντα, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail

Η εταιρεία, B Medical Systems, αναζητά αναλυτή επιχειρήσεων (οικονομολόγο) στον τομέα μάρκετινγκ.

Τοποθεσία: Λουξεμβούργο

Καθήκοντα:

 • Συνεργασία με τους ιδιοκτήτες προϊόντων
 • Κάλυψη των επιχειρησιακών διεργασιών και αναγκών
 • Διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς
 • Προσδιορισμός και δημιουργία νέων ευκαιριών αγοράς
 • Τεκμηρίωση και εξορθολογισμός λειτουργιών και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες ομάδων προϊόντων
 • Διερεύνηση απαιτήσεων εντός της λειτουργικής περιοχής
 • Διαδικασία πωλήσεων και μάρκετινγκ (συλλογή δεδομένων για τους καταναλωτές, τους ανταγωνιστές και την αγορά)
 • Προσδιορισμός των τάσεων της αγοράς, των επιχειρηματικών μοντέλων, των πωλήσεων και των μεθόδων λειτουργίας
 • Ενημέρωση νέων τάσεων της αγοράς
 • Συμμετοχή σε ομάδες και σχέδια έργων.
 • Παρακολούθηση του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και των παραδοτέων
 • Αξιολόγηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού

Προσόντα: 

 1. Πτυχίο
 2. Τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία
 3. Γνώση εργασίας του Microsoft Office
 4. Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητα οργάνωσης της εργασίας
 5. Άπταιστα Αγγλικά

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 352 92 07 311 

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα B Medical Systems: ΕΔΩ