Εξωτερικο

Θέσεις εργασίας, άμεσα, στο Ελληνικό Παρατηρητήριο (Λονδίνο)

Ετήσιος μισθός έως 33.783 ευρώ

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο (Hellenic Observatory) αποτελεί κομµάτι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Λονδίνου (LSE) και εστιάζει στην ανάλυση, υπό το πρίσµα των κοινωνικών επιστηµών, των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων σε σχέση µε τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο αναζητά ένα άτομο για τη θέση του Διαχειριστή. Η θέση είναι μερικής απασχόλησης και θα διαρκέσει 12 μήνες. 

Δείτε ολόκληρη την αγγελία, ΕΔΩ