Εξωτερικο

Ζητούνται τεχνικοί εξυπηρέτησης (Ηνωμένο Βασίλειο)

Παρέχεται πλήθος παροχών - Προηγούνται οι Έλληνες

O πολυεθνικός πάροχος τεχνικών λύσεων Arvato, αναζητά Έλληνες τεχνικούς εξυπηρέτησης / αξιοποίησης υλικού (content reviewer), με έδρα το Δουβλίνο.

Μεταξύ των παροχών είναι:

 • Εταρικά μπόνους απόδοσης
 • Επιπρόσθετα πακέτα παροχών
 • Πρόγραμμα υποβοήθησης εργαζομένων
 • Πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Εκπτώσεις
 • Πληρωτέα ετήσια άδεια
 • Πληρωτέα αναρρωτική άδεια

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

 • Καθημερινή διαχείριση ψηφιακού υλικού
 • Αξιοποίηση της μέγιστης ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Ανάλυση ψηφιακού υλικού

Προσόντα:

 • Ευχέρεια σε Ελληνικά και Αγγλικά
 • Εμπειρία σε social media και εμπορικές ιστοσελίδες
 • Βασική γνώση ΙΤ
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου τομέα

  Ωράριο: Πλήρες

  Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά

  Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

  Αιτήσεις, ΕΔΩ