Εξωτερικο

Ολλανδία: Θέσεις, τώρα, για Έλληνες πωλητές

Παρέχεται μισθός έως 23.500 ευρώ ετησίως - Πλήθος επιπλέον αποδοχών

Στην πρόσληψη Ελλήνων υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών κινείται ο όμιλος Europelanguagejob, με έδρα το Άμστερνταμ.

 Μεταξύ των παροχών είναι:

 • 23.500 ευρώ ετησίως
 • Πλήρης αποζημίωση ταξιδίου εάν ζείτε σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χλμ
 • Σύστημα επιδομάτων (700 ευρώ ετησίως)
 • Σύστημα μπόνους
 • Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

 • Πραγματοποίηση εισερχόμενων κλήσεων από υποψήφιους πελάτες σχετικά με ταξιδιωτικά ερωτήματα
 • Προσφορά εξυπηρέτησης πελατών
 • Απάντηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων από πελάτες
 • Καταγραφή λεπτομερών και ακριβών σημειώσεων για την εξασφάλιση βέλτιστης συνδρομής

Προσόντα:

 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Ισχυρές ικανότητες δακτυλογράφησης και υπολογιστή
 • Ευχέρεια στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Ωράριο: Πλήρες

Γλώσσα: Ελληνικά, Ολλανδικά

Προθεσμία: Ανοικτή

Αιτήσεις, ΕΔΩ