Εξωτερικο

Κενές θέσεις για νοσηλευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Παρέχεται μισθός έως και 147 ευρώ τη μέρα

To γηροκομείο Bramblewood Care Home, του ομίλου Burnview Healthcare με έδρα τη Β. Ιρλανδία, αναζητά για στελέχωση των εγκαταστάσεών του ειδικευμένους νοσοκόμους.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Επίβλεψη προσωπικής φροντίδας
  • Διαχείριση φαρμάκων
  • Συνεργασία με μέλη της διεπιστημονικής ομάδας για την παροχή περίθαλψης

Προσόντα:

  • Εμπειρία και πιστοποίηση στο αντικείμενο της θέσης

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Προθεσμία: Ανοικτή

Ωράριο: Πλήρες

Γλώσσα: Αγγλικά

E-mail: admin@burnviewgroup.com

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Gary Kelly