Εξωτερικο

Προσλήψεις 50 νοσηλευτών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συνεχής υποστήριξη του νέου προσωπικού για ομαλή ένταξη

Η συνεργαζόμενη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS), επιχείρηση UK Nursing Recruitment, κινείται στην -άμεση- πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού για λογαριασμό νοσοκομείων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προσόντα:

  • Αντίστοιχο πτυχίο
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Κλινικές γνώσεις

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Προθεσμία: 31/07/2018

Ωράριο: Πλήρες

Αιτήσεις, ΕΔΩ