Εξωτερικο

Ζητούνται, άμεσα, ηλεκτρολόγοι και τεχνικοί (Γερμανία)

Παροχές, δικαιολογητικά, προσόντα

Ο συμβουλευτικός πάροχος υπηρεσιών μηχανικών Expo3 Engineering GmbH, προσλαμβάνει ειδικευμένους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και τεχνικούς αυτοματισμού, για την περιοχή της Κωνσταντίας.

Μεταξύ των παροχών είναι:

  • Ελκυστικό εισόδημα 
  • Μόνιμη σύμβαση εργασίας

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Σχεδιασμός συστημάτων ή μεμονωμένων εφαρμογών
  • Δημιουργία διαγραμμάτων ηλεκτρικού κυκλώματος

Προσόντα:

Ολοκληρωμένες σπουδές ή κατάρτιση ως τεχνικός στους τομείς: 

  • Ηλεκτρολογίας, Τεχνολογίας αυτοματισμού, Μηχανικής, Μηχανικών συστημάτων
  • Δεξιότητες MS Office
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Διάρκεια σύμβασης: Αορίσοτυ χρόνου

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοικτή

Γλώσσα: Αγγλικά, Γερμανικά

E-mail: bewerbung@expo3.de ή info@expo3.de (βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις, φωτογραφία - ως Word ή εγγράφου PDF)