Εξωτερικο

Μηχανικοί οχημάτων στο Δουβλίνο

Απαραίτητη η τεχνική κατάρτιση

Η εταιρεία βιολογικού καθαρισμού και διαχείρισης αποβλήτων Green Energy Recycling, προσλαμβάνει ειδικευμένους μηχανικούς οχημάτων για την περιοχή του Δουβλίνου.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Επισκευή και συντήρηση βαρέων φορτηγών (HGV) και μηχανών της βιομηχανικής εγκατάστασης

Προσόντα:

  • Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
  • Τεχνική εκπαίδευση

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοικτή

Γλώσσα: Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: www.jobsireland.ie