Εξωτερικο

Αποθηκάριοι σε κατασκευαστικό όμιλο (Γερμανία)

Ζητείται κατάρτιση ή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης

Η Mader GmbH & Co. KG, διεθνής γερμανικός κατασκευαστής φρεζών και εργαλείων μηχανουργείων, προσλαμβάνει αποθηκάριους για διαχείριση της εταιρικής παραγωγής.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Παραλαβή εμπορευμάτων
  • Προετοιμασία εμπορευμάτων για αποστολή
  • Διαχείριση της αποθήκης και του χώρου συσκευασίας
  • Διαχείριση της μετακίνησης των εμπορευμάτων

Προσόντα:

Κατάρτιση ή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοικτή

Γλώσσα: Γερμανική, Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: [email protected]

Επικοινωνία:  +49 8265 969215

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Gert Mader