Εξωτερικο

Κύπρος: Θέσεις για ψυκτικούς και ηλεκτρολόγους

Προσόντα, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας με τους εργοδότες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής βιογραφικών για τις θέσεις ηλεκτρολόγων και ψυκτικών που διαθέτει ο πάροχος κατασκευαστικών λύσεων Bluesun Automation Ltd.

Οι  ψυκτικοί μηχανικοί θα προσληφθούν για σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση εξιδικευμένης ψύξης για κέντρα υπολογιστων (CCU, chillers).

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις. Κοινό χαρακτηριστικό η προθεσμία. Τελευταία μέρα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος η 5η Μαΐου.

(1) Τεχνικοί ηλεκτρολόγοι (Λευκωσία)

Προσόντα:

 • Τεχνικές γνώσεις σε ηλεκτρολογικά, εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, συστημάτων ασφαλείας και δομημένης καλωδίωσης
 • Να κατευθύνουν την ομάδα στην εγκατάσταση βάση των οδηγιών και σχεδίων που θα δοθούν από τον επιστάτη ηλεκτρολόγο
 • Πάνω από 6 χρόνια σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

Προθεσμία: 05/05/2018

E-mail: info@bluesun.com.cy (θέμα Τεχνικός Ηλεκτρολόγος στην Λευκωσία)

 

(2) Τεχνικοί ηλεκτρολόγοι (Πάφος)

Προσόντα:

 • Τεχνικές γνώσεις σε ηλεκτρολογικά, εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, συστημάτων ασφαλείας και δομημένης καλωδίωσης
 • Να κατευθύνουν την ομάδα στην εγκατάσταση βάση των οδηγιών και σχεδίων που θα δοθούν από τον επιστάτη ηλεκτρολόγο
 • Πάνω από 6 χρόνια σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

Προθεσμία: 05/05/2018

E-mail: info@bluesun.com.cy (θέμα Τεχνικός Ηλεκτρολόγος στην Πάφο)

 

(3) Ψυκτικοί μηχανικοί (Λευκωσία)

Προσόντα:

 • Κατάρτιση μηχανικού ψυκτικού εξοπλισμού και βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας και υδραυλικής (κοπή σωλήνων, ηλεκτροκόλληση σωλήνων, κόλληση σωλήνων, θερμομόνωση, σφράγιση εξαρτημάτων, ανίχνευση διαρροών και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης)
 • Πιστοποιητικό χειριστή φθοριούχων αερίων 
 • Γνώση Αγγλικών και γνώσεις υπολογιστών
 • Άδεια οδηγού

Προθεσμία: 05/05/2018

E-mail: info@bluesun.com.cy (θέμα Ψυκτικός Μηχανικός θέση εργασίας)