Εξωτερικο

60 χειριστές μηχανημάτων στη Μ. Βρετανία

Εργασία στον κατασκευαστικό τομέα

Η βρετανική εταιρεία Human Profiler, συνεργάτης κατασκευαστικών αλυσίδων, προκηρύσσει 60 θέσεις επαγγελματιών χειριστών μηχανημάτων, διαφορετικών ειδικεύσεων.

Οι θέσεις:

 • Χειριστές γερανοφόρων εκσκαφέων
 • Χειριστές μπουλντόζας
 • Χειριστές ανατρεπόμενων φορτηγών

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

 • Συντήρηση εξοπλισμού
 • Εργασία σε εργοτάξια

Προσόντα (χειριστών γερανοφόρων εκσκαφέων):

 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας και κατοχή αντίστοιχου διπλώματος
 • Βασική μηχανολογική κατανόηση
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Προσόντα (χειριστών μπουλντόζας):

 • Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Προσόντα (χειριστών ανατροπέων):

 • Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Προθεσμία: 31/08/2018

E-mail: recrutamento@humanprofiler.com (κωδικοί EX_UK, BD_UK και DT_UK, αντίστοιχα)