Εξωτερικο

Εκπαιδευτές ειδικής αγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μισθός από 2.700 ευρώ το μήνα - Απαιτείται ειδικό δίπλωμα

Η Ένωση Ακαδημιών της Μ. Βρετανίας (AoC), προσλαμβάνει δασκάλους ειδικής αγωγής για διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι θέσεις, παρέχονται μέσω του πιστοποιημένου AoC Jobs.

Μεταξύ των παροχών είναι:

  • Συνεχής εκπαίδευση και υποβοήθηση μετεγκατάστασης
  • Μικρά και ευέλικτα τμήματα

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές και μαθησιακές δυσκολίες
  • Προετοιμασία και καθορισμός πλάνου

Προσόντα:

  • Εκπαίδευση ως διαπιστευμένος δάσκαλος ειδικής αγωγής
  • Γνώση Αγγλικών

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: 18/04/2018

Γλώσσα: Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Αιτήσεις,  ΕΔΩ