Εξωτερικο

Ξυλουργοί και μαραγκοί σε σουηδική επιχείρηση

Έλληνες εργαζόμενοι στο προσωπικό της εταιρίας

H ξυλουργική εταιρεία Gpk Nord Allservice AB προσλαμβάνει έμπειρους ξυλουργούς και μαραγκούς, με έδρα την Στοκχόλμη.

Η εταιρεία απασχολεί πολλούς Έλληνες εργαζόμενους και απαιτεί καλή γνώση της γλώσσας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Εγκαταστάσεις κουφωμάτων, πλαισίων, παραθύρων και γενικά εσωτερικές κατασκευές

Προσόντα:

  • Ευχέρεια στα Ελληνικά και Αγγλικά
  • Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: 10/04/2018

Γλώσσα: Αγγλική, Ελληνική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: [email protected] , [email protected]

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Emir Jusufarmic , κ. Paskalis Kelekidis