Εξωτερικο

Ολλανδία: Security πιστωτικής ασφάλειας

Προσωπικό τεσσάρων ειδικεύσεων - Ο πάροχος είναι συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ο όμιλος VHP Security Paper B.V., κατασκευαστής τραπεζογραμματίων και υδατογραφημάτων ασφαλείας, προσλαμβάνει προσωπικό security, φρουρούς ορόφων, επόπτες ασφαλείας και υπεύθυνους ασφαλείας, για τα γραφεία του στην κεντρική Ολλανδία.

Τα προϊόντα νομισματικής θωράκισης και διαφύλαξης που παράγει, προμηθεύουν μεγάλες Κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο.

Προσόντα:

  • Εμπειρία, εκπαίδευση και δίπλωμα στο πεδίο της ασφάλειας

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοικτή

Γλώσσα: Ολλανδική, Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: [email protected]

Επικοινωνία: 0555332132

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Melek Murt-Erol