Εξωτερικο

Σουηδία: Έλληνες υπάλληλοι στην Tetra Pak

Δείτε τα δικαιολογητικά και στείλτε βιογραφικό

H πολυεθνική εταιρεία επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ Α.Ε, προχωρά στην πρόσληψη Ελλήνων διοικητικών υπαλλήλων, με έδρα τα κεντρικά του ομίλου στο Λουντ της Σουηδίας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Διαχείριση εκθέσεων δαπανών και δραστηριοτήτων
  • Τιμολόγηση στο τμήμα λιανικής πώλησης
  • Διαχείριση διεταιρικών χρεώσεων
  • Έλεγχος τις διαδικασίας συντήρησης υλικού

Προσόντα:

  • Εξοικείωση με την χρήση Υ/Η
  • Εμπειρία από παρόμοια θέση
  • Αγγλικά επιπέδου Lower και άριστη χρήση Ελληνικών

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοικτή

Γλώσσα: Αγγλική, Ελληνική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Επικοινωνία: 46406606324 (υπόψη κ. Karin Askagården)

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω της εταιρικής πλατφόρμας, ΕΔΩ