Εξωτερικο

Κύπρος: Ζητούνται γραμματείς από την Αρχή Λιμένων

Για συμβάσεις ορισμένου χρόνου με προοπτικές ανανέωσης

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά και στείλτε βιογραφικό

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου (Ν.Π.Δ.Δ.), η οποία λειτούργει ως ανεξάρτητος ημικρατικός οργανισμός, προκηρύσσει την άμεση πρόσληψη υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης, με έδρα την Λευκωσία.

Οι υποψήφιοι θα εργαστούν για 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης από μέρους της Αρχής σε άλλους 12 και συνολική αμοιβή 14,400 ευρώ ανά έτος.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Παροχή γραμματειακών/γραφειακών υπηρεσιών
  • Δακτυλογράφηση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
  • Τήρηση, οργάνωση και λειτουργία αρχείου

Προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό πτυχίο/τίτλο ή δίπλωμα μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή απολυτήριο Λυκείου(Μέση Εκπαίδευση)
  • Τουλάχιστον 2ετης προϋπηρεσία σε γραμματειακές υπηρεσίες (για πανεπιστημιακό τίτλο)
  • Τουλάχιστον 5ετης προϋπηρεσία σε γραμματειακές υπηρεσίες (για απολυτήριο Λυκείου/Μέσης Εκπαίδευσης)
  • Καλή γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
  • Ευχέρεια στην τήρηση και οργάνωση αρχείου

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: 13/03/2018

Γλώσσα: Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Ορισμένου χρόνου

Επικοινωνία: 22817200(κεντρικά) , 25207200(λιμάνι Λεμεσού) , 24815225(λιμάνι Λάρνακας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα του Διαγωνισμού από τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη Λεωφ. Λεμεσού 5, 5ος όρ., Λευκωσία, από τα γραφεία της Αρχής στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας ή από την ιστοσελίδα της Αρχής, ΕΔΩ.