Εξωτερικο

Προσλαμβάνονται άμεσα γυμναστές στη Λευκωσία

Παρέχεται δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης

Ο όμιλος γυμναστηρίων Real F.i.t Ltd, με έδρα τη Λευκωσία, προσλαμβάνει έμπειρους γυμναστές και γυμνάστριες με προοπτικές μόνιμης απασχόλησης.

Προσόντα:

  • Ικανότητα δημιουργίας προγράμματος εκγύμνασης
  • Ικανότητα επίβλεψης χώρου και καθοδήγηση ασκούμενων

Ωράριο: Πλήρης ή μερική απασχόληση

Προθεσμία: Ανοικτή

Γλώσσα: Ελληνική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: [email protected]